Lời khấn nguyện. Vân Hiền

 

LỜI KHẤN NGUYỆN

Con dâng Chúa trọn một ngày con sống
Với bao điều khấn nguyện gởi tình thương
Trong tin yêu phục vụ giữa đời thường
Từng giây phút kiên cường và vững chí

Đi với Chúa không bao giờ uổng phí
Hướng về trời lòng trí nghĩ điều hay
Với bàn tay khối óc quả tim này
Niềm vui mới chọn điều hay biết sống

Ngày kết thúc tâm hồn con nhẹ bổng
Bởi chu toàn bổn phận thấy thong dong
Nhiều lo toan trăn trở giữ trong lòng
Tìm ý Chúa con không còn nghi ngại

Điều Chúa muốn luôn kiên trì nhẫn nại
Biết cho hoài sức khỏe với thời gian
Khả năng đây nhỏ bé vẫn sẵn sàng
Vâng theo Chúa để chu toàn thiên ý

Tình dâng hiến ơn trời thật cao quý
Đáp lời mời là lý tưởng đời con
Quyết trung kiên bằng tình mến sắt son
Tạ ơn Chúa dâng lên lời khấn nguyện.

17/3/2022
  Vân Hiền