Mừng Thánh Giuse. Vân Hiền

MỪNG THÁNH GIUSE

Hội Dòng Mừng Thánh Giuse
Nguyện cầu Thánh cả chở che hộ phù
Chị em vui sống đời tu
Bước theo chân Chúa Giêsu mỗi ngày

Noi gương Thánh Cả hăng say
Thi hành mau mắn điều này khắc ghi
Chuyên chăm nhẫn nại kiên trì
Gia đình hạnh phúc ai bì được đâu

Thực hiện ý Chúa từ đầu
Ra tay tức khắc cho dầu khó khăn
Việc làm chăm chỉ siêng năng
Khôn ngoan không giữ khăng khăng ý mình

Kính yêu Thiên Chúa trọn tình
Hiệp chung ý nguyện lời kinh sớm chiều
Hội Dòng ước nguyện bao điều
Nhờ lời Thánh cả được nhiều ơn cao

Tình yêu ân sủng dạt dào
Tình thương đồng loại gởi trao cho đời
Tạ ơn Thánh Cả cao vời
Cầu bầu cùng Đức Chúa Trời không ngơi

Cho đoàn con sống giữa đời
Ước mong đạt tới quê trời mai sau
Lời ca tiếng hát bay cao
Dâng lên Thánh Cả trọn câu ân tình.

19/3/2022
Vân Hiền