Người nghèo quanh ta. Ngân Hạ

” Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó
Vì Nước Trời là của họ”

Một chút ân tình, một chút vật chất nhưng chứa đựng cả một niềm khao khát ước mong những người kém may mắn hơn chúng ta được nhiều người quan tâm hơn. Trao ban những gì Chúa gửi đến để chia sẻ, giúp đỡ, đến với nhau bằng cả tình yêu thương quan tâm chăm sóc ♥ ♥ ♥  ♥