Nhớ Cha Diệp. Vân Hiền

Giỗ bảy mươi sáu năm nay
Cha Trương Bửu Diệp nguyện thay cho đời
Đoàn con hiệp ý chung lời
Cầu cho thế giới khắp nơi an lành

Tình hình dịch vẫn hoành hành
Mọi người lặng lẽ đến nhanh từng ngày
Nén nhang tưởng nhớ trên tay
Cầu cha nguyện giúp hôm nay suốt đời

Khấn xin cùng Đức Chúa Trời
Cha được hưởng phước trên nơi thanh nhàn
Thương người dưới thế lầm than
Còn nhiều khốn khó nguy nan trăm bề

Đến ngày giỗ nhớ về quê
Tắc sậy dự lễ gần kề thật lâu
Thì thầm sốt sắng nguyện cầu
Cúi đầu cảm tạ phép mầu qua cha

Giáo lương bất kể trẻ già
Nhận nhiều ơn lạ món quà Chúa ban
Cha được vinh phúc thiên đàng
Cầu cho người thế muôn vàn ước mơ .

12/3/2022
Vân Hiền