Nhớ về Chị.!!!

Nhớ về Chị.!!!

Thấm thoát đã 4 năm.
Nhớ về hình ảnh của một người chị cao niên. Chị là lớp đầu tiên của Hội Dòng. Sau thời gian dài phục vụ tại nhiều Họ đạo, chị quay về Cộng đoàn Nhà mẹ để nghỉ ngơi. Tuy tuổi đã cao, nhưng khả năng nói láy của chị rất giỏi, thời gian nghỉ dưỡng chị cũng luôn tạo ra những đề tài vui cho Chị em trong Hội Dòng.
Nhớ những lần cùng chị lần chuỗi Mân Côi, chị thưa Kinh Lạy Cha theo kiểu xưa hay theo cách riêng của Chị mà nó khác khác: Xin Cha cho chúng con cơm bánh hằng ngày dùng đủ, và tha nợ…
Nguyện xin Chúa thương tha xoá cho Chị những lỗi phạm còn vướng mắc. Và khi về cùng Chúa, xin Chị cũng nhớ và chuyển cầu cùng Chúa xuống muôn ơn lành cho Hội Dòng và cho chúng em với.

Sóc Trăng, 1/5/2023
Lễ giỗ 4 năm Chị Marie Aurêlia
Ban truyền thông HD.