Thơ: Nữ Vương mân côi

    NỮ VƯƠNG MÂN CÔI

 

     Ma-ri-a mân côi

     Mẹ Nữ Vương trên trời

     Chốn cao sang nào quên

     Mẹ thương con vững bền

 

     Con hát ca ngợi khen

     Dù phận con thấp hèn

     “ Kính mừng Ma-ri-a!

     Chúa thương ở cùng Bà

      Xin cầu cho chúng con

      Giờ sau hết vẹn tròn”

 

      Con khấn xin Mẹ luôn

      Vững bước qua vui buồn

      Dù trần gian đổi thay

      Trắng đen con nào hay

 

      Trên tay Tràng Mân Côi

      Nụ cười sẽ trên môi

      Có Mẹ còn lo chi?

      Cùng Mẹ đi sợ gì?

 

      Quê trời dẫu xa xôi

      Trong vòng tay Mẹ thôi

      Yêu Mẹ con mãi ca

      Kính mừng Ma-ri-a!!!.

                             NQ. Diễm Kiều