Suy niệm chuỗi mân côi – Mầu nhiệm 5 sự thương

SUY NIỆM CHUỖI MÂN CÔI

MẦU NHIỆM 5 SỰ THƯƠNG

Thứ Ba ngày 5 /10/2021

***

Làm Dấu Thánh Giá: – Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần

Hướng ý

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong buổi cầu nguyện này, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yếu mến Chúa và thánh hóa môi miệng chúng con để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa.

Xin Mẹ Maria cùng cầu nguyện với chúng con như Mẹ đã cầu nguyện với các Tông đồ trong Nhà Tiệc Ly, để Thánh Thần Chúa xuống trên Mẹ và các Tông đồ, cùng xuống trên chúng con trong giờ lần chuỗi Mân Côi này. Chúng con cùng với Mẹ Maria suy gẫm về những chặng đường thương khó mà Chúa đi. Xin Mẹ cho chúng con biết dâng những đau khổ, những buồn phiền trong cuộc sống của chúng con để kết hợp với những đau khổ của Đức Giêsu con Mẹ trên Thập giá xưa.

Suy niệm 5 Sự Thương

Thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“ Lòng xao xuyến bồi hồi nên Chúa càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng chục kinh này cùng với Mẹ Maria, xin cho chúng con biết ăn năn chừa cải tội lỗi và quay về với Chúa. 

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“ Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người”

Đáp lại sự tàn nhẫn đó, chúa vẫn yêu thương và cầu xin Chúa Cha tha thứ: Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng chục kinh này cùng với Mẹ Maria, xin cho chúng con biết hy sinh hãm mình và chấp nhận những đau khổ, vì tình yêu sẽ làm cho đau khổ được thánh hóa.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Chúa và khoác cho Người một áo choàng đỏ rồi vả mặt Người”. Chúa cam chiu như thế để đền bù, để hạ nhiệt độ kiêu căng của con người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng chục kinh này cùng với Mẹ Maria, xin cho chúng con biết chịu sỉ nhục, bị hiểu lầm mà ăn ở khiêm nhu với mọi người.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

“ Họ điệu Đức Giêsu đi, chính Chúa vác lấy Thập Giá đi ra và đến nơi gọi là Cái Sọ”. Trên đường Thập Giá có Mẹ cùng đi, Chúa đã gặp được Mẹ, gặp được ánh mắt an ủi cảm thông, khích lệ tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng chục kinh này cùng với Mẹ Maria song hành trên đường Thập Giá Chúa. Xin cho chúng con sống trọn chữ Yêu bằng niềm tin hầu đủ sức mạnh đón nhận thập giá hằng ngày.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu độ bằng chính cái chết của mình trên Thánh Giá, Chúa đã hoàn toàn vâng trọn Thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria – Thân Mẫu của Ngài đã luôn bên Ngài trên đường dương thế, Mẹ luôn theo Ngài trên bước đường rao giảng Tin Mừng, và giờ đây dưới chân Thánh Giá, Mẹ đang đứng đó hiệp thông khổ đau với Ngài.

Xin Chúa cho chúng con biết dâng nhiều hy sinh để kết thành Chuỗi Hoa đâng Mẹ vả cùng với Mẹ qua chục kinh này, cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, của Giáo phận hầu mọi người nhận biết Nước Chúa.

KẾT THÚC:

Kinh Lạy Nữ Vương.

M. Liliane