Quý Cha Linh giám của Hội dòng

QUÝ CHA LINH GIÁM

 

– Đầu năm 1957, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình đã quy tụ một nhóm thanh thiếu nữ có chí hướng tận hiến để thành lập một Hội Dòng mới, hầu đáp ứng nhu cầu truyền giáo khẩn thiết trong Giáo phận miền cuối Việt.

+ Về cơ sở, Họ Đạo Sóc Trăng đã nhường cho một ngôi trường cũ, tọa lạc trên mảnh đất rộng 1 mẫu 4, làm trụ sở chính của Hội Dòng.
+ Về nhân sự, Đức Cha Phaolô đã ủy nhiệm cho cha Nicôla Tri Bửu Nhơn làm Bề Trên tu viện thời bấy giờ.

 

– Ngày 14-9-2018, niềm vui lại được nhân đôi trong ngày mừng kính lễ Suy tôn Thánh Giá – Tước hiệu của Hội Dòng, Chị em Mến Thánh Giá Cần Thơ hân hoan tiếp đón Cha Linh giám Giuse Nguyễn Bá Long về với Hội Dòng theo sự chỉ định của Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

Lucia Hồng Lan