Ra khơi – Lưu động Tuần Thánh

“RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ”
Lưu động Tuần Thánh

“Ngài sai họ đi từng hai người một”,

Ngoài 24 cộng đoàn chính thức tại các Họ đạo, hằng tuần vào mỗi Chúa nhật, chị em Mến Thánh Giá Cần Thơ đến phục vụ thường xuyên tại 5 Họ đạo gần Cộng đoàn Nhà mẹ: Việt Kiều, Đại Tâm, Kế Sách, Trường Khánh, Hòa Hinh.

Đặc biệt, kết thúc Thánh lễ sáng nay 27/03/2021, Cha Linh giám cử hành nghi thức sai đi và ban phép lành cho Quý chị em hôm nay “ra khơi” mục vụ Tuần Thánh ở 10 Họ đạo và Giáo điểm Loan báo Tin Mừng thuộc Giáo phận Cần Thơ: Kinh Nước Lên, Năm Căn, Số 6 La Cua, Kinh Tư, Phước Long, Vĩnh Thịnh, Sa Keo, Vĩnh Châu, Cồn Tròn, Phanxicô.

Cầu chúc tất cả Chị em một chuyến “ra khơi” đạt được kết quả thật tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

Lucia Hồng Lan