Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Thứ Ba tuần 22 TN C

TÂM TÌNH CUÓI NGÀY (57)
Chủ đề: NHỮNG ƠN LÀNH CHÚA BAN

Δ Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Chúa trong giây phút này, con tin tưởng, phó thác, cậy trông nơi Chúa. Con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho con và mọi người trong suốt tháng ngày qua.

Δ Lạy Chúa, ơn lành con nhận được qua những vị đại diện Chúa luôn hướng dẫn, nâng đỡ, chở che con để con lớn lên từng ngày cho đến hôm nay. Tất cả là ân ban nhưng không, tự bản thân con đâu có công trạng gì. Chúa thương con nhiều nên Chúa tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp con chu toàn phận sự theo ý Chúa muốn. Lạy Chúa, sống giữa môi trường họ đạo, có nhiều người cộng tác thật nhiệt tình, sẵn sàng đóng góp công sức để lo cho việc chung, quảng đại cho đi khả năng sức khỏe thời giờ tiền bạc của cải vật chất khi họ đạo cần đến. Đó là ân huệ Chúa ban cho những tâm hồn yêu mến Chúa. Lạy Chúa, có những người bệnh tật yếu đau đang nằm liệt giường rất cần người chăm sóc. Chúa ban cho có những bàn tay thật khỏe mạnh của người thân và xóm làng gần gũi tới lui thăm hỏi, giúp đỡ, ủi an… để người bệnh nhẹ bớt phần nào sự đau đớn của bệnh yếu liệt, đem lại chút niềm vui, thêm tín thác vào Chúa. Tình thương Chúa ban tràn đầy cho mọi người.

Δ Lạy Chúa, con cám ơn Chúa cho con nhận ra biết bao ơn lành Chúa ban cho mọi người. Xin Chúa gìn giữ hồn xác chúng con đêm nay được giấc ngủ ngon trong tay Chúa và Mẹ Maria. Amen.

30/8/2022
Vân Hiền