Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Hai Tuần Thánh

TUẦN THÁNH

Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, bước vào tuần thánh suy niệm con đường Chúa đã đi qua, cho con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho nhân loại thật cao quý, biết lấy chi đền đáp cho cân xứng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu như Chúa. Nếu con biết Chúa âm thầm đau khổ trên thập hình từng hơi thở cô đơn vì tình yêu, cay đắng cũng chẳng sờn.

Con đâu dám hơn một lần phản bội.
Nếu con biết Chúa yêu người có tội

Tên trộm lành thống hối vội ăn năn
Vì tình yêu, ban hứa Nước Thiên đàng
Con nào dám hơn một lần ca thán
Nếu con biết Chúa sẵn sàng ban phát
Giọt máu đào dù tan nát tấm thân
Vì tình yêu, dâng hiến chẳng ngại ngần
Con đâu dám hơn một lần ích kỷ
Khi con biết tình yêu Ngài cao quý
Quyết một lòng theo bước Chúa đã đi
Gặp khó khăn đau khổ chớ sợ gì
Vác thánh giá đường gồ ghề trắc trở

Lạy Chúa, Chúa đón nhận tất cả chỉ vì tình yêu. Xin cho nhân loại biết đáp đền tình yêu bằng sự thông phần với Chúa trong tuần thánh này, dâng một chút thời giờ, công sức để đọc kinh cầu nguyện, hy sinh, chịu khó, nhớ Chúa chịu đau khổ cho đến chết trên Thập giá để cứu chuộc muôn người với niềm tin chắc chắn qua Thập giá đến vinh quang. Amen.

11/4/2022
Vân Hiền