Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Ba Tuần 30 TN B – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (16)
TIN VÀO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, trước Thánh Thể Chúa, con xin hiệp ý với mọi người giờ này đang đến với Chúa, để dâng lên Chúa tâm tình cuối ngày. Con xin cảm tạ Chúa vì ơn lành Chúa ban cho con và mọi người trong ngày qua được bình an.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho con biết lòng tin của anh mù xin Chúa ban ơn chữa lành rất vững mạnh. Lời cầu nguyện của anh tha thiết khẩn cầu Chúa cho thấy. Anh được Chúa nhậm lời. Chúa cho anh thấy mọi sự nhờ lòng tin. Anh đã biết mọi sự đang có, đang hoạt động, đang diễn tiến, đang biến đổi. Từ nay anh được như ước nguyện. Anh nhìn thế giới bên ngoài mà bấy lâu nay anh chỉ tưởng tượng và hoàn toàn đi trong đêm tối. Anh vui sướng vô cùng vì được thay đổi từ bóng tối thành ánh sáng. Anh sống trong niềm vui hạnh phúc. Chúa muốn anh hòa đồng với mọi người, để nói về Chúa cho họ biết quyền năng và tình thương Chúa dành cho anh, nhờ lòng tin của anh. Đức tin vững mạnh sẽ giúp con thấy Chúa hiện diện mọi lúc mọi nơi. Chúa muốn con tin vào Chúa, để con nhận ra ơn Chúa đang biến đổi cuộc đời con và mọi người mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin cho con và tất cả mọi người luôn tin tưởng vào quyền năng và tình thương Chúa, để được thấy Chúa đang hiện diện trong đời. Amen.

26.10.2021
Vân Hiền