Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 01/11/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu