Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Ga 6,37-40)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,37-40)

37 Hôm ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Đức Giê-su, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

SUY NIỆM

Hôm qua, ngày 01/11, Giáo hội mừng lễ kính các thánh nam nữ, nghĩa là cùng với vô số các thánh chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban thưởng cho các thánh hạnh phúc, vinh thắng trên trời.

Hôm nay, ngày 02/11, liền sau đó Giáo hội cùng hướng về các linh hồn đang còn chịu thanh luyện. Cả hai ngày lễ đã làm nổi bật ý nghĩa của tín điều: “các thánh thông công”, nhằm diễn tả 1 Giáo hội hiệp nhất và duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Đó là giáo lý về một Hội thánh trong ba tình trạng. Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời là Hội thánh. Hội thánh ấy hiện nay gồm có ba tình trạng: một là Hội thánh “lữ hành”, hai là Hội thánh “vinh thắng”, ba là Hội thánh “đau khổ” như sau:

– Hội thánh “lữ hành” trần gian: gồm các tín hữu đang còn sống, đang bước đi trên con đường của Chúa Giêsu. Như dân Israel xưa, Hội thánh sẽ phải vượt qua sa mạc trần gian tiến về đất hứa Nước Trời là thiên đàng đời sau. Các tín hữu trong Hội thánh lữ hành trần gian còn phải chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt của mình. Họ được Chúa ban cho 2 thứ bánh thiêng liêng là bánh Lời Chúa và bánh Thánh thể. Nhờ đó họ sẽ đủ sức vượt qua sa mạc trần gian để tiến về miền đất hứa là thiên đàng đời sau. 

– Hội thánh “vinh thắng” trên trời: gồm các tín hữu đã qua đời trong niềm tin cậy vào Chúa. Khi còn sống ở trần gian, các ngài đã thực hành hiến chương Nước Trời là Tám mối phúc thật của Chúa Giêsu, nên ngày nay các ngài đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. 

– Hội thánh “đau khổ” thanh luyện: Gồm các tín hữu tuy đi theo con đường của Chúa Giêsu, nhưng khi chết vẫn đang ở trong tình trạng còn nhiều sai lỗi, chưa xứng đáng được vào Nước Trời. Họ cần tiếp tục chịu đau khổ trong ngọn lửa tin yêu để được thanh luyện sạch mọi vết nhơ. Rồi khi hoàn toàn trở nên thánh thiện, họ sẽ được về hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Như vậy, tín điều các thánh thông công muốn diễn tả về một Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nghĩa là, cho dù ở trong ba tình trạng (ba nơi) những vẫn hiệp thông cùng nhau, vẫn chia sẻ, vẫn chuyển cầu và vẫn cùng nhau, nhắc nhở nhau đang sống trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thông công tức là vẫn đang tác động đến nhau, cùng một nhóm, liên quan đến nhau, chứ không phải như hình thức xa cách hữu hình: người chết và người sống không còn gì liên quan đến nhau; các linh hồn, các thiên thần và chúng ta chẳng còn liên hệ gì nhau… Không phải như thế. Nhưng thông công tức là dù rằng có thể ở ba nơi khác nhau, nhưng cả ba vẫn là một nhóm duy nhất, một gia đình và chung một tình thương trong Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn ý thức và sống tinh thần hiệp thông của tín điều Hội thánh thông công, để nhờ đó mỗi chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa nơi mọi người; và cũng để chúng con biết mở lòng mình ra, hướng về và cầu nguyện cùng với những anh chị em khác, ngay cả đối với các thánh và các linh hồn. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường