Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên (19/08/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu