Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 17/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu