Áo Dòng con lãnh nhận. Gia nhập Tập viện Lớp An Dũng, 15/1/2022. Ngân Hạ

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”
Ga 15, 16

Vâng, vì tình yêu mà Chúa đã ban cho Hội Dòng thêm 6 Tân Tập Sinh. Ơn gọi sống đời Thánh Hiến là một hồng ân đặc biệt và cao quý mà Thiên Chúa ban cho những tâm hồn muốn nên bạn chí thiết của Người. Nhận ra được hồng ân cao quý này, các em Tiền Tập sau khi đã suy nghĩ, cầu nguyện và phân định, hôm nay các em đã mạnh dạn đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa cụ thể qua Nghi thức nhập Tập Viện hôm nay.

Nghi thức Gia nhập Tập Viện được diễn ra tại Nguyện Đường Hội Dòng trong Giờ Kinh Chiều Thứ Bảy ngày 15/1/2022 với bầu khí ấm áp tình thân của Gia đình Chị em Mến Thánh Giá Cần Thơ. Các Tiền Tập sinh sẽ lần lượt nhận lấy tên Thánh Dòng với sứ mạng chứng nhân và tiếp nối tình yêu cứu thế của Đức Giêsu Kitô bằng đời sống chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống hằng ngày.

Chị Tổng Phụ Trách M. Đỗ Yến Trần Hoàng Ảnh trao tên Thánh Dòng, Áo dòng và khăn Lúp trắng cho các em Tân Tập Sinh. Đây là lớp thứ 35 trong Hội Dòng, lớp A (3) tên AN DŨNG, lấy tên vị Thánh Tử Đạo Việt Nam thánh Anrê Trần An Dũng.
1. M. An Dũng Đào thị Kim Chi
2. M. An Dũng Vũ thị Quỳnh Giao
3. M. An Dũng Nguyễn thị Ngọc Hân
4. M. An Dũng Võ thị Tuyết Ngân
5. M. An Dũng Trần thị Thanh Thanh
6. M. An Dũng Lê thị Linh Tuyền

Chung niềm vui tạ ơn Thiên Chúa và nguyện xin Thiên Chúa ban muôn thánh ân của Người, giúp các em luôn biết sống gắn bó mật thiết với tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa mà hăng say tiến bước trên con đường theo Chúa trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

1. Tập sinh M. An Dũng Đào thị Kim Chi

2. Tập sinh M. An Dũng Vũ thị Quỳnh Giao

3. Tập sinh M. An Dũng Nguyễn thị Ngọc Hân

4. Tập sinh M. An Dũng Võ thị Tuyết Ngân

5. Tập sinh M. An Dũng Trần thị Thanh Thanh

6. Tập sinh M. An Dũng Lê thị Linh Tuyền