Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 16:29-33

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,29-33)

29 Hôm ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

SUY NIỆM

Trong một lần giảng lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ: “Lời Chúa chỉ cho mỗi người con đường dẫn về thiên quốc. Đây là hành trình gian nan vất vả, vì là một cuộc hành trình lội ngược dòng”. Thật vậy, những giá trị của Tin mừng là những lời gọi mời của Chúa Giêsu, nhiều khi mời gọi chúng ta đi ngược với những gì mà thế gian mời gọi.

Thế gian nói với chúng ta hãy tìm kiếm cho thật nhiều của cải để có cuộc sống sung sướng an nhàn. Thế gian nói với chúng ta hãy tạo ra quyền lực để sai khiến người khác, để thiên hạ phải suy tôn mình. Thế gian nói với chúng ta hãy lo hưởng thụ vì chết là hết. Thế nhưng qua những lời gọi mời hấp dẫn đó, thế gian lại trao cho chúng ta những bất an và những chênh vênh trong đời sống đức tin. Kinh nghiệm của những người sống đức tin cho thấy điều đó thật đúng, đặc biệt là dường như khi mình càng muốn vươn lên trong đàng thánh thiện thì càng gặp nhiều trở ngại, khó khăn từ ngoại tại lẫn nội tại.

Đối với Chúa Giêsu, điều đó chẳng có gì lạ, bởi chính Người cũng đã phải đối diện với những khó khăn đó. Nhưng khác với chúng ta, Chúa Giêsu không thất vọng, không bỏ cuộc vì Người luôn tin tưởng rằng, “Chúa Cha ở với Thầy”. Chính vì tin tưởng như thế, cho nên Người vẫn tiếp tục bước đi trong những đau thương của đường thập giá để sinh ơn cứu độ cho con người. Hơn nữa, chính chiến thắng của Chúa Giêsu sẽ là động lực để chúng ta vững tin mà bước tiếp hành trình cuộc đời của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tin yêu và phó thác trọn cuộc đời mình cho Ngài, để dù cuộc đời này có mang lại cho chúng con nhiều trở ngại, nhưng chúng con sẽ không nản chí mà hân hoan tiến về thiên quốc trong ánh sáng phục sinh. Amen.

Nguồn: Giáo Phận Phú Cường