Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 17:11b-19

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19)

11 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ để họ nên một như Người và Chúa Cha là một. Sự hiệp nhất nên một nơi các môn đệ là dấu chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu và Chúa Cha. Ngược lại, dấu hiệu sự hiện diện của ma quỷ và thế gian là ganh tỵ và chia rẽ. Sự hiệp nhất nên một cũng là dấu chứng cho thấy các môn đệ không thuộc về ma quỷ và thế gian nhưng thuộc về Thiên Chúa. Và vì thế, ma quỷ và thế gian ghét bỏ và bách hại các môn đệ. Thế nhưng ngay trong môi trường của sự ganh tỵ và chia rẽ thì các môn đệ lại được mời gọi sống và làm chứng cho sự hiệp nhất yêu thương. Chính vì thế, Chúa Giêsu không cầu xin Chúa Cha cất các các môn đệ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ và nâng đỡ để các môn đệ chiến thắng ma quỷ và thế gian.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là những người môn đệ, những người thuộc về Chúa phải sống và chứng về đức tin của mình ngay trong cuộc sống xô bồ hỗn loạn ở thế gian này. Xin Chúa gìn giữ và nâng đỡ để chúng ta biết làm chứng cho sự hiện diện của Chúa ngay trong môi trường sống của mình như lời cầu nguyện của thánh Phanxicô Assisi trong kinh Hòa Bình: Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường