Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXVIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,29-32)

29Hôm ấy, khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa”.

SUY NIỆM

Những năm gần đây, trong xã hội Việt Nam, xuất hiện nhiều hình thức mê tín dị đoan như: bói toán bằng bổ cau, trừ quỷ, lên đồng lên bóng,…. điều đó nói lên tâm thức của người Việt luôn khát khao tìm đến thế giới tâm linh để giải gỡ cho những vấn nạn thực tế cuộc sống đang gặp phải.

Tâm thức thích điềm thiêng dấu lạ ấy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đức tin của các tín hữu Kitô giáo khi nghe nói nơi này, nơi kia xảy ra các việc lạ kỳ, thì lanh lẹ tuôn đến và dễ dàng tin theo. Đó là biểu hiện của một đức tin chưa vững vàng.

Lời Chúa Giêsu lên án thật chí lý: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ”. Gian ác vì lên án người công chính và cứng lòng không chịu sám hối. Gian ác vì chỉ biết “xin nhận” sự tha thứ cho lỗi phạm của mình nhưng không biết “trao ban” sự thứ tha anh em đồng loại.

Do đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhớ rằng: chính Chúa Giêsu là một dấu lạ chắc chắn cho con người trong mọi thời đại. Dấu lạ của Giona trong bụng cá ba ngày khi xưa, báo trước dấu lạ Chúa Giêsu chết trong mộ ba ngày và sẽ sống lại.

Mỗi thánh lễ chúng ta dâng đều là dấu lạ cho con người đương thời, bởi nơi đó có Lời Chúa là kim chỉ nam soi đường đi tới gặp dấu lạ vĩ đại là bí tích Thánh thể. Chúa Giêsu dùng dấu lạ bánh và rượu thánh hóa thành chính Mình và Máu Người nuôi dưỡng hồn xác chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con biết yêu mến và năng chạy đến với Chúa thường xuyên hơn nơi thánh lễ mỗi ngày, để chứng kiến và cảm nhận dấu lạ Chúa yêu thương, để nhờ đó, chúng con cũng biết trở nên dấu lạ yêu thương cho anh chị em sống chung quanh mình. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường