Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên (18/08/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu