Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên (17/08/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu