Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần 1 mùa vọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,29-37)

29Hôm ấy, Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.

32Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường”. 33Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?”. 34Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?”. Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”. 35Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em (x. Mt 14,13-21). Đứng trước hoàn cảnh thiếu thốn của đám đông, các môn đệ lo lắng và bất lực. Nhưng Chúa Giêsu vẫn bình tĩnh, Người chỉ hỏi: “Các con có bao nhiêu bánh?” (c.17). Rồi Người lấy 7 chiếc bánh và vài con cá mà làm phép lạ cho cả đám đông được ăn no nê.

Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà con người cho là bất khả thi. Điều này nói lên niềm tin tuyệt đối của Chúa Giêsu vào quyền năng của Chúa Cha. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Chúa vẫn an nhiên vì biết mình có thể cậy dựa vào Chúa Cha.

Chúng ta cũng được mời gọi học hỏi noi gương Chúa. Đừng để những khó khăn, thử thách làm ta mất niềm tin. Điều Chúa đang mời gọi là chính lòng quảng đại của mỗi người: có thể cho đi tất cả những gì mình có, con số 7 chiếc bánh nói lên điều đó để rồi Chúa sẽ cho thêm và cho dư đầy. Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng quan phòng của Thiên Chúa, vì “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Chỉ cần chúng ta tín thác và vâng phục lời Chúa, Ngài sẽ lo liệu đầy đủ mọi nhu cầu.

Ngoài ra, khi quảng đại cho đi và phục vụ tha nhân, chúng ta mở ra cơ hội để Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng ta và mọi người. Chúng ta được mời gọi hãy sẵn sàng chia sẻ tài năng, thời gian và những gì mình có với những người thiếu thốn xung quanh. Đó chính là cách chúng ta loan truyền tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, biết phó thác cho sự quan phòng của Chúa để từ đó chúng con cũng hết lòng phục vụ tha nhân. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường