Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XIII mùa thường niên – Mt 8, 28-34

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,28-34)

28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?”. 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”. 32 Người bảo: “Đi đi!”. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

SUY NIỆM

Con người chúng ta hoàn toàn yếu thế trước sức mạnh của ma quỷ! Cả một con người có đầy đủ khả năng về lý trí, ý chí… có thể bị điều khiển hoàn toàn bởi ma quỷ… Hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong Tin mừng cho thấy điều đó: trong hai người có tới một đàn quỷ dày xéo. Tuy nhiên, đàn quỷ phải sợ uy phong của một người duy nhất. Chắc hẳn, Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng trong trận chiến cuối cùng với Satan trong cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Thời hạn định mà quỷ nhắc tới có lẽ chính là trận chiến đó. Sự hiện diện của Chúa Giêsu báo trước cho thời điểm đó và làm cho chúng sợ hãi.

 Vì vậy, chúng ta phải cậy dựa vào Chúa trong trận chiến với ma quỷ. Sức người không bao giờ chống lại được. Chúng ta không đủ khôn ngoan để đối thoại với chúng, chúng ta không đủ sức mạnh để loại chúng ra khỏi cuộc đời. Thế nhưng có một điều thật “lạ” đã diễn ra trong Tin mừng: Con người sợ Thiên Chúa! Sau khi biết tin Chúa Giêsu trừ quỷ, những người trong làng xin Chúa – Đấng chiến thắng ác thần – ra khỏi vùng của họ.

 Theo nhà thần học Balthasar: “Thiên Chúa không dồn ai vào sự đọa đày cả, chỉ có con người tự đầy đọa mình khi dứt khoát từ chối tình yêu”. Con người chúng ta có tự do và tự đọa đày chính mình trong tối tăm, nơi vắng bóng tình yêu. Chúng ta sợ hãi Chúa vì sống quen với bóng tối, nơi không có tình yêu. Theo thánh Gioan: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18) Chúng ta sợ thay đổi, sợ sự xáo trộn, và chấp nhận một sự “yên ổn” do thế gian đem lại. Thế giới ngày nay cần lắm những con người luôn biết chạy đến Chúa để được Ngài soi sáng, hướng dẫn và thôi thúc làm muối làm men cho đời. Mà trước khi làm được điều đó, người môn đệ của Chúa cần phải biến đổi chính mình trước, trở nên khí cụ hữu dụng cho việc loan báo Tin mừng.

Lạy Chúa, xin soi sáng để chúng con biết sợ điều cần phải sợ: sợ xa Chúa và sợ vắng bóng tình thương của Ngài. Xin Chúa tăng thêm niềm tin và nghị lực sống cho mỗi người chúng con. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường