Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên (16/08/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu