Suy Niệm Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,39-45)

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm biến cố Đức Maria đến viếng thăm người chị họ Êlisabét, mà qua lời sứ thần truyền tin, người được biết là bà Êlisabét đã mang thai trong lúc tuổi già. Lời thưa xin vâng của người còn có một chiều kích khác nữa, đó là trở thành người tôi tớ phục vụ mọi người.

Đức Maria đến viếng thăm ông bà Dacaria và Êlisabét với tư cách là tôi tớ Thiên Chúa, đồng thời, đem đến cho ông bà một sứ điệp vui mừng và bình an. Lời chào của Đức Maria khi bước vào nhà ông Dacaria, dĩ nhiên, là lời chào chúc bình an – Shalom. Trong giây phút này, niềm hy vọng của Israel được thực hiện. Đức Maria mang trong mình Hoàng tử của hòa bình – Đấng thiết lập vương quốc của công lý và hòa bình. Đức Maria đến viếng thăm và chào chúc ông bà Dacaria và Êlisabét là dấu chỉ chúc lành của Thiên Chúa trong gia đình. Truyền thống Kitô giáo cho thấy người Kitô hữu có thói quen chào nhau bằng lời chúc tụng Thiên Chúa và chào chúc mọi ơn lành.

Theo Tin Mừng kể lại, khi bà Êlisabét nghe lời chào của Đức Maria, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần liền kêu lớn tiếng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng bà được chúc phúc”. Trong giây phút đặc biệt này, bà Êlisabét nhận lãnh Chúa Thánh Thần – Đấng đã được trao ban cho các tiên tri trong Cựu ước, và Thánh Thần đã giúp bà khám phá ý nghĩa sâu xa của biến cố Đức Maria đến viếng thăm mình. Thái độ đáp trả của bà là một lời chúc phúc và xác quyết hết lòng về điều Thiên Chúa đã thực hiện cho Đức Maria – Đấng mang đến cho chúng ta Chúa Giêsu Cứu Thế.

Mỗi lần đọc kinh Kính mừng, chúng ta hiệp với sứ thần và bà Êlisabét dâng lời chúc tụng Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho Đức Maria. Bà Êlisabét ý thức về thân phận bất xứng của mình: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm?”. Sau này, thánh Gioan Tẩy Giả cũng tự nhận: “Tôi không đáng cởi dây giày Người”.

Tại nhà ông Dacaria và Êlisabét, chúng ta thấy có một cuộc đối thoại đẹp đẽ, một cuộc đối thoại trong đức tin cùng với lời cầu nguyện được chia sẻ. Có tất cả năm người hiện diện, mỗi người có một công việc riêng: Đức Maria mang đến Hoàng tử của niềm vui và hòa bình, bà Êlisabét được tràn đầy Thánh Thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và chúc phúc Đức Maria, ông Dacaria và con trẻ Gioan thì có thái độ yên lặng sâu xa, nhưng với tâm hồn cởi mở đón nhận Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Đức Maria đem Chúa Giêsu đến cho mọi người và xin cho mỗi người chúng con biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa khi họp nhau chia sẻ đức tin và dâng lời chúc tụng Chúa.Amen.