Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (2,18-22)

18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

SUY NIỆM

Chúng ta cùng chiêm ngắm thái độ và lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Vừa bắt đầu sứ mệnh rao giảng của Người, cũng như các linh sư khác, môn đệ của Người cũng theo một lối sống nào đó. Thế nhưng, điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên và đặt vấn đề, đó là Chúa Giêsu và các môn đệ Người không tuân giữ một số ngày chay tịnh như môn đệ của Gioan hay của những người biệt phái. Không tuân giữ những ngày chay tịnh đã đành, sau này xem ra Chúa Giêsu càng thách thức hơn nữa, khi Người không tuân giữ cả ngày hưu lễ hay một số tập tục khác, như rửa tay trước khi ăn.

Suốt cuộc sống của mình, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất độc lập đối với Do Thái giáo. Đây quả là cách sống đạo hoàn toàn mới mẻ mà Chúa Giêsu muốn đề ra cho con người. Đối với Người, linh hồn và cốt lõi của đạo chính là tình thương; tình thương ấy đã thúc đẩy Người đi đến tận cùng bằng cái chết trên thập giá, và cái chết của Người mãi mãi là lời tố cáo về thái độ bất khoan nhượng trong niềm tin tôn giáo của con người.

Chiêm ngắm thái độ của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế và lắng nghe giáo huấn của Người, chúng ta sẽ thấy rằng, cái cốt lõi của đạo chính là tình thương. Trong cuộc sống đạo, nhiều lúc chúng ta thắc mắc phải ăn chay thế nào cho đúng cách? Chúa nhật có được làm việc xác không? Bỏ lễ Chúa nhật có tội hay không? Thật ra còn có những câu hỏi nền tảng hơn mà thiết tưởng chúng ta không thể không đặt ra để tự vấn lương tâm mỗi ngày: tôi có sống công bình, bác ái chưa? Tôi có yêu thương người anh em bên cạnh tôi chưa? Nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người xung quanh tôi có phải là một tội không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng ta ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng, sống đạo là sống yêu thương, rằng cốt lõi của Kitô giáo chính là tình thương, để mỗi người chúng con sống đúng với tư cách là người Kitô hữu đích thực, là con của Chúa. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường