Suy Niệm Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (7,21.24-27)

21 Một hôm, Giê-su Ki-tô nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.24 Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo tất cả chúng ta, những người đã và đang có đức tin, các tín hữu: tin thôi chưa đủ, nếu chỉ tuyên xưng ngoài miệng thì cũng không được dự phần vào Nước Trời và không có gì chắc chắn cả: chỉ như ngôi nhà xây trên cát biển mà thôi. Ngôi nhà đức tin được làm cho kiên vững là do chính nền đá vững chắc là một đời sống biết thi hành thánh ý Chúa.

Như thế, vấn đề của những người tin vẫn diễn ra hằng ngày: họ không vững vàng trong việc thực hành đức tin. Quả thật như lời thánh Giacôbê nói, tin mà không thực thi những điều mình tin thì đức tin ấy như đã chết, coi như bằng không. Thậm chí, sự nguy hại của nó còn ảnh hưởng đến ngôi nhà “đời đời” của mỗi người.

Chúng ta tự hỏi: việc thực hành đức tin, thực thi thánh ý Chúa phụ thuộc vào điều gì? Thưa một trong những yếu tố làm nên ngôi nhà đức tin là sự trung thành, kiên nhẫn xây nhà đức tin mỗi ngày với quyết tâm lớn lao. Một khi nhận ra nguy cơ sụp đổ, chúng ta phải thay đổi vật liệu xây dựng vì những gì chúng ta có, rất có thể, chỉ là những đam mê của cải vật chất, quyền lực thế gian… Càng bám víu vào những giá trị trần thế, chúng ta càng khó xây nhà đức tin của mình. Sự trung thành với Thiên Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày tìm kiếm phân định những gì thuộc về Thiên Chúa. Mỗi ngày có thể chúng ta chỉ thu tích được một viên gạch nhỏ nhưng nếu nó mang những giá trị vĩnh cửu thì nó sẽ bền vững, khó chuyển lay. Ngoài ra, chúng ta còn được mời gọi biết đọc những dấu chỉ thời đại, để nhận ra đâu là chất liệu tốt nhất trong vô số những điều mà xã hội coi là tốt nhưng không giúp ích gì cho đời sống đức tin.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đổi mới chúng con mỗi ngày, xin Ngài soi sáng nhân tâm, giúp chúng con biết can đảm thực thi ý Chúa giữa những biến động không ngừng của thế gian, của những cơn sóng sẵn sàng xô đẩy căn nhà đức tin của chúng con. Amen.