Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên tiếng: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ16“Ai nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy; mà ai khước từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Roy T Bennett đã nói: “Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Đau khổ cũng là một sự lựa chọn. Hãy lựa chọn khôn ngoan”.

Tin mừng thánh Luca trình thuật về bài học ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thành Bethsaida, Corozain và Capharnaum. Đây là những nơi Người hoạt động, rao giảng, cứu giúp và ban ân huệ cho dân chúng. Họ sẽ giàu có, phong phú biết bao về tinh thần, nếu họ lắng nghe và sống theo lời Người. Nhưng khốn thay, họ đã cùng túng và thảm bại vì đã từ chối lời Người kêu gọi. Họ đã chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, chối bỏ những chứng từ đức tin và tôn thờ ngẫu tượng. Chai lỳ trong tội và đi tìm sự thỏa mãn xác thịt để bù lấp khoảng trống trong tâm hồn.

Bởi thế, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng, chỉ nhờ lắng nghe lời Người, con người mới có thể thông hiệp và hợp nhất với nhau: “Ai nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy; mà ai khước từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”. Niềm tin là mối dây nối kết con người với nhau, niềm tin là sức bật đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác, niềm tin là thuốc chữa trị con người khỏi vong thân.

Cuộc sống Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong một xã hội đang phát triển với những nhu cầu thuận lợi về vật chất, kinh tế. Thế nhưng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ăn no, hưởng thụ, mà tinh thần trống rỗng thì cũng chỉ là mẫu người què quặt kém phát triển mà thôi. Một cuộc sống sung mãn đích thực phải là cuộc sống trong đó giá trị tinh thần và luân lý được đặt vào hàng trọng yếu. Vì thế, sự chọn lựa khôn ngoan mà chúng ta phải vun đắp hạnh phúc của con người, đó là luôn lắng nghe Lời Chúa và từng bước hoàn thiện bản thân cho phù hợp với Lời Chúa.

Ngườn: Giáo phận Phú Cường