Thơ: Tâm Tình của con – M. NX. Phương Na

 

Hồng ân này tiếp nối hồng ân
Từng ngày tháng trên tuổi đời chồng chất
Tình Chúa thương như đại dương chất ngất
Bao phủ con như hạt cát nhỏ nhoi

Có những lần muốn thoát khỏi biển khơi
Nhưng đợt sóng lại đưa con về bến cũ
Cả đại dương vùng vẫy còn chưa đủ
Con băn khoăn trong khát vọng chưa tròn

 Hạt cát khấn trọn mà vẫn còn “ non”
Vẫn lầm lỡ, vẫn dại khờ mãi mãi
Biết bao lần con quyết tâm làm lại
Dù khấn “ TRỌN”
Mười năm- 5 năm- 3 năm vẫn là con
Còn  “non” , ôi những hạt cát khấn trọn
Chưa “ già” đủ, dù giữa bao sóng gió

Đại dương kia sẽ biến thành biển khổ
Nếu tim này không : Thông hiệp” yêu thương
Biển mênh mông sẽ là cõi thiên đường
Nếu hạt cát luôn tin yêu phó thác

Hãy xô lấp dập vùi con thêm nữa
Hỡi đại dương bao đợt sóng dập dồn
Kính dâng ngài tuổi đời khấn trọn vẫn còn “ non”
Xin biến đổi nên “già” trong vĩnh cửu.  

M. NX. Phương Na