Tâm tình cuối ngày bên Chúa Giêsu Thánh Thể

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY
Chủ đề: TẠ ƠN CHÚA VÀ MẸ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cám ơn Chúa cho con có thời giờ đến với Chúa trong những giây phút cuối ngày. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con những vị ân nhân, âm thầm phục vụ không muốn cho ai biết đến. Họ tin rằng luôn đối xử tốt với mọi người, thì sẽ được cuộc đời trả lại ân nghĩa thật công bằng, không mất đi một công phúc nào.

Lạy Chúa, họ sống quá cao thượng, nghĩa cử quá cao đẹp, phần thưởng dành cho họ thật lớn lao, đời này được hạnh phúc và đời sau được Chúa ban trọng hậu trên quê trời. Lạy Chúa, con không có gì trả công cho họ. Con chỉ biết cầu nguyện cho họ được mọi sự tốt lành trong đời sống, gặp may mắn và bình an, luôn được thuận lợi trong công việc làm ăn sinh sống hằng ngày. Xin Chúa nhậm lời con cầu nguyện hôm nay. Amen.

8/10/2022
Vân Hiền