Thăm Chị (Lễ giỗ 2 năm Chị Hồng Huế)

Nhanh thật, mới đó mà đã hai năm rồi! (13/02/2020 – 13/02/2022)

Ngày Chị ‘đi’ là lúc cơn đại dịch covid-19 bắt đầu hoành hành, tàn phá con người và mọi thứ. Đến nay, cơn đại dịch vẫn còn, cứ tưởng mới hôm nào mà giờ đã hai năm rồi và đây là Lễ giỗ lần thứ 2 của Chị – Chị Maria Nguyễn Xuyên Mai Thị Hồng Huế.

Chị em đến thăm Chị vào buổi sáng tinh sương. Trong cuộc hội ngộ của hai ‘thế giới’, chị em lặng lẽ, lắng lòng nhìn những ngôi mộ vô tri, nơi an nghỉ của chị em mình, thắp hương và thầm thĩ câu kinh, cầu cho các chị sớm được về hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Nhìn Chị, Chị chẳng nói gì nhưng vẫn nụ cười ấy. Chúng tôi tin rằng: lòng thương xót Chúa sẽ luôn bao dung và cứu vớt mọi linh hồn trong đó có Chị.

Cậy vì giá máu Chúa Kitô, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Amen.

Quý Thư