Thơ: 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thơ: 1/11: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Đầu tháng mười một phúc thay
Các Thánh Nam Nữ ở ngay Thiên Đàng
Lễ trọng mừng ở trần gian
Triều thần Thiên Quốc hào quang sáng ngời

Các Thánh hưởng phước Nước Trời
Thông công cầu nguyện cho nơi thế trần
Kính yêu Các Thánh vô ngần
Vang lời chúc tụng vạn lần nguyện xin

Các Thánh Nam Nữ hiển vinh
Chúa thương ban thưởng Thiên đình cao sang
Sinh thời của cải không màng
Sống đời thánh thiện với ngàn hy sinh

Ngày đêm khổ chế hãm mình
Sớm chiều kinh nguyện kính tin tôn thờ
Hằng ngày siêng đến nhà thờ
Tham dự Thánh lễ hưởng nhờ hồng ân

Các Ngài là những Thánh nhân
Được Chúa ban thưởng phúc ân Nước Trời
Tin yêu phục vụ một đời
Thực thi bác ái sống Lời Phúc Âm

Từng giây từng phút âm thầm
Kết hợp với Chúa lâm râm nguyện cầu
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu
Các Thánh yêu Chúa thẳm sâu ngút ngàn

Yêu người thân cận vô vàn
Cho đi nhận lãnh đầy tràn ơn thiêng
Các Ngài đóng góp của riêng
Tu thân tích đức sống hiền yêu thương

Các Thánh luôn sống con đường
Yêu người mến Chúa nêu gương nhân lành
Chọn đường nên thánh thật nhanh
Tuân hành thánh ý trọn lành như Cha

Các Thánh yêu Chúa thiết tha
Yêu người thân cận như là anh em
Mang Hạnh Các Thánh ra xem
Các Ngài luôn sống để đem Tin Mừng

Các Thánh yêu Chúa không ngừng
Hy sinh vì Chúa trong từng phút giây
Dù cho tử đạo phanh thây
Hay sống tu kín ở ngay trong Dòng

Ra đi Thuyết giáo ước mong
Đông đoài Nam Bắc hiểu thông Tin Mừng
Hy sinh khổ chế không ngừng
Sống đời thánh thiện điểm dừng Phúc Âm

Giáo dân sống đạo từ tâm
Các việc đạo đức âm thầm ghi công
Các Ngài luôn sống hiệp thông
Kính dâng công đức ước mong về Trời

Các Thánh Nam Nữ trọn đời
Yêu người Kính Chúa vang lời tôn vinh
Các Ngài trên chốn Thiên Đình
Xin cầu cùng Chúa rủ tình thương ban

Tình Yêu Ân sủng vô vàn
Cho đoàn con ở trần gian tội tình
Ước mong được Chúa đoái nhìn
Thưởng cùng Các Thánh phúc vinh Thiên đàng.

Cát Bụi