Thơ: Sống thánh giữa đời – Vân Hiền

Mừng Lễ các Thánh trên trời
Mọi người dưới thế dâng lời hoan ca
Thánh là người cũng như ta
Tin vào Thiên Chúa sống xa tội đời

Bỏ qua quá khứ một thời
Quay về đổi mới bằng Lời Phúc Âm
Hoán cải đời sống tại tâm
Một lòng theo Chúa đường lầm quên đi

Khổ hình phía trước lo chi
Vững tin phó thác sợ gì đớn đau
Triều thiên phần thưởng mai sau
Đón nhận cái chết bước mau về trời

Lòng tin cậy mến sáng ngời
Sống theo ý Chúa về nơi thanh nhàn
Quyền cao chức trọng không màng
An tâm sống thánh hiên ngang giữa đời

Niềm tin kiên vững không rời
Tình yêu Thiên Chúa gọi mời bước đi
Bàn tay Chúa đã khắc ghi
Lưu vào bia đá xin tri ân hoài

Xin cho nhân loại miệt mài
Trung thành đi hết đường dài trần gian
Khó khăn không thể từ nan
Vượt chướng ngại vật Chúa ban dư tràn

Sức mạnh nghị lực tinh thần
Qua cơn thử thách được ngàn phúc vinh
Nhờ ơn các Thánh thiên đình
Đoái thương phù giúp trọn tình thương yêu

Hiệp lời cầu khẩn thật nhiều
Cho người trần thế đạt điều ước mơ
Nguyện cầu các Thánh từng giờ
Mai sau sẽ được hưởng nhờ Thiên nhan.

31.10.2021
♥  Vân Hiền