Thơ: 22/10 – Ngày toàn quốc giữ chay

Thơ: 22/10:
NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY

Tháng mười, thứ sáu, hai hai
Là NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY NGUYỆN CẦU
Dâng lên Thiên Chúa nhiệm mầu
Cho cơn đại dịch sớm hầu tiêu tan
Làm một việc thiện trao ban
Cho người mắc nạn, dịch tràn Nước ta
Kêu gọi người ở gần xa
Nhiệt tình hưởng ứng tham gia lời mời
Một ngày chay tịnh ai ơi
Bản thân từ bỏ đáp lời giữ chay
Tính mê ăn uống dẹp ngay
Kiêng ăn nhịn uống không say rượu chè
Trong ngày một bữa no nè
Còn hai bữa khác ăn dè ít thôi
Để cho bụng đói meo rồi
Hôm sau bù lại ăn bồi thêm vô
Thịt loài máu nóng xin “no”
Heo, bò, gà, vịt … cho vô để dành
Tim, gan, lòng, huyết bỏ nhanh
Các loài máu lạnh để dành ăn chay
Loài tôm, cá, tép ăn ngay
Không được ăn vặt, uống chay nữa nè
Các loại nước ngọt, cà- fe
Thay bằng nước lọc trong khe tinh ròng
Thức ăn khoái khẩu ước mong
Để dành hôm khác no lòng thoả thuê
Ăn chay hãm dẹp tính mê
Mê ăn, mê uống chán chê tiệc tùng
Tinh thần chay tịnh giữ chung
Hãm mình, khổ chế, ta cùng hy sinh
Đổi thay chính bản thân mình
Nguyện cầu bố thí khấn xin phúc lành
Chúa cho đại dịch hết nhanh
Cô-vy cô-vid tanh bành tiêu tan
Cho người dân được bình an
Những người nhiễm bệnh ơn ban chữa lành
Bệnh nhân trở nặng hết nhanh
Nhân viên Y tế nhiệt thành tận tâm
Những người thiện nguyện âm thầm
Tin yêu phục vụ lâm râm nguyện cầu
Các cấp lãnh đạo tuyến đầu
Khôn ngoan nghiên cứu đào sâu mọi bề
Những người mà Chúa gọi về
Được hưởng gia nghiệp trên quê Thiên Đàng
Đoàn con đang ở trần gian
Giữ chay cầu nguyện Chúa ban an lành.

Cát Bụi