Thơ – Chúa Ba Ngôi

BA NGÔI MỘT CHÚA
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm hiệp thông
trong sự sống tình yêu viên mãn, tuyệt đối và vĩnh cửu.

 

Ba Ngôi nhưng một Chúa Trời,
Cùng chung bản thể muôn đời thần linh.
Hiệp thông trong một mối tình,
Thật là bền chặt vô hình thiêng liêng.

Trở thành yếu tố dựng nên,
Mọi loài, muôn vật ở trên vũ hoàn.
Ba Ngôi Thiên Chúa đổ tràn,
Tình thương ân sủng cho ngàn thọ sinh.

Muôn loài quả thật đẹp xinh,
Chung chia sự sống thần linh Chúa Trời.
Cách riêng đặc biệt loài người,
Được mang hình ảnh Chúa Trời vinh quang.

Mặc dầu còn sống trần gian,
Nhưng đang đi đến Thiên Đàng vinh quang.
Muôn đời chiêm ngắm Thiên nhan,
Ba Ngôi Thiên Chúa chứa chan ân tình.

 

TÌNH YÊU BA NGÔI
Chính trong sự sống, tình yêu viên mãn mà Thiên Chúa
thực hiện qua công trình: Sáng tạo, cứu độ và thánh hóa.

Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi,
Trở thành nguồn sống cho người trần gian.
Mọi người nhận được đầy tràn,
Tình thương cứu độ, muôn ngàn phúc ân.

Giúp cho nhân thế trở thành,
Con Cha Chí Ái, thần dân Nước Trời.
Từ nay đích thực là người,
Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra.

Xác hồn đẹp tựa muôn hoa,
Tỏa lan hương sắc đậm đà thiện chân.
Bởi nhờ luôn biết thực hành,
Giới răn đức ái chân thành thiết tha.

Trước tiên với Chúa là cha,
Sau thì kẻ khác như là đệ huynh.
Dắt nhau về chốn Thiên Đình,
Muôn đời hưởng trọn mối tình Ba Ngôi.

VỀ CHÚA BA NGÔI

Bởi tình yêu, sự sống viên mãn của Chúa Ba Ngôi
mà con người được sinh ra bởi tình yêu, sống nhờ tình yêu, chết trong tình yêu.

Gẫm suy về Chúa Ba Ngôi,
Lòng con cảm nhận Chúa Trời hiệp thông.
Dựa trên tình mến mênh mông,
Ba Ngôi nên một ở trong ân tình.

Trở thành động lực tác sinh,
Muôn loài muôn vật đẹp xinh tốt lành.
Khiến cho khắp cõi vũ hoàn,
Muôn loài đón nhận đầy tràn hồng ân.

Cách riêng những kẻ phàm nhân,
Được mang phẩm giá thiện chân làm người.
Trở thành con cái Chúa Trời,
Ở trong Trưởng Tử, Ngôi Lời hóa thân.

Vững tin sẽ được chung phần,
Vinh quang phúc lộc trong Thành Thiên Cung.
Sau khi đã sống tín trung,
Con đường theo Chúa thủy chung nghĩa tình.

Lễ Chúa Ba Ngôi 2021
Hai Tê Miệt Vườn
Lucia Hồng Lan sưu tầm