Thơ – Kết thúc tháng hoa

KẾT THÚC THÁNG HOA

Với lòng tri ân cảm tạ, chúng ta kết thúc tháng hoa kính Mẹ
vì nhờ Mẹ cầu bầu mà Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ân phúc cho mọi người.

Tháng hoa kính Mẹ đi qua,
Con đây nhận được bao la phúc lành.
Giúp con luôn biết thực hành,
Những điều tốt đẹp chân thành thiết tha.

Kết thành như một tràng hoa,
Chính bằng cuộc sống chan hòa mến thương.
Giúp người lạc lối lầm đường,
Trở về chính lộ khỏi vương tội tình.

Thế là họ được tái sinh,
Chính bằng ân sủng Thánh Linh Chúa Trời.
Trở thành con cái Nước Trời,
Từ nay vui sống cuộc đời thẳng ngay.

Giúp cho xã hội đổi thay,
Cuộc đời người thế đẹp hay mọi đàng.
Mọi người từ giã trần gian,
Đến quê Thiên Quốc ngắm nhan Chúa Trời.

Kết thúc tháng hoa năm 2021
Hai Tê Miệt Vườn
Lucia Hồng Lan sưu tầm