Thơ – Lễ Suy tôn Thánh Giá

Thơ – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Mười bốn tháng chín lễ dâng
SUY TÔN THÁNH GIÁ muôn phần phúc vinh
GIÊ- SU Chúa Chịu đóng đinh
Chết trên khổ giá thập hình vì yêu
Đỉnh đồi loang máu cô liêu
Gian trần tội lỗi Chúa liều hy sinh
Trao dâng hy hiến thân mình
Cho nhân loại được phúc vinh thiên đình
Thập giá dấu chứng hy sinh
Thập giá thể hiện cuộc tình đỉnh cao
Nhìn lên Thập giá xuyến xao
Vì yêu Chúa đã hiến trao thân mình
Thập giá chồng chất hy sinh
Cứu người, cứu thế là Tình Giê-Su
Thập Giá bền vững thiên thu
Thập giá gắn bó đời tu mỗi người
Sống với thập giá vui tươi
Cuộc đời phục vụ vang cười loan xa
Tình yêu Thập giá bao la
Tình con bé nhỏ như là giọt sương
Theo Ngài trên vạn nẻo đường
Con đường Thập giá con đường quang vinh
Đời tu xin vẹn chữ tình
Yêu thương thập giá hành trình đời con
Tình yêu Thập giá điểm son
Mỗi ngày vui vác vượt non biển ngàn
Tình yêu Thập giá toả lan
Vinh quang Thập giá vinh quang của Ngài
Ngắm suy Thập giá mỗi ngày
Tâm tình thông hiệp đẹp thay hành trình
Một đời theo Chúa trung trinh
Một đời phục vụ trọn tình hiến dâng
Mỗi ngày con phải canh tân
Vui cùng thập giá đỡ nâng cuộc đời
Hướng về Thập giá Chúa ơi
Cùng suy cùng ngắm vang lời tôn vinh
Cùng yêu Chúa chịu đóng đinh
Đối tượng duy nhất trọn tình con mong
Mừng lễ Tước Hiệu Hội Dòng
Xin được hiệp nhất một lòng tín trung
Bước theo Thập giá đến cùng
Vai mang thập giá ung dung theo Ngài
Hội Dòng phó thác tương lai
Dưới bóng Thập giá xin Ngài đỡ nâng
Đoàn con vui sống Hiến dâng
Suy Tôn Thánh Giá tri ân Tình Ngài.

Cát Bụi