Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/09/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7, 1-10)

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! là nó đi; bảo người kia: “Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! là nó làm”.9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”.10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

SUY NIỆM

“Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi…. nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh”. Đây không phải lời cầu xin trực tiếp của viên sĩ quan ngoại giáo, nhưng là một lời thỉnh cầu gián tiếp của ông gửi đến Chúa Giêsu mà Tin mừng hôm nay thuật lại. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đón nhận lời thỉnh cầu của viên sĩ quan này và còn biểu dương lòng tin của ông: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Chính nhờ lòng tin này mà viên đầy tớ được Chúa chữa lành.

Trong cuộc sống thường ngày, khi muốn thỉnh cầu điều gì với ai đó, chúng ta thường diện đối diện để trình bày nguyện ước của chúng ta. Trong cầu nguyện cũng thế, chúng ta có thể diện đối diện với Chúa, để cầu xin Chúa ban cho chúng ta điều này điều kia. Nhưng cũng không ít lần chúng ta cảm thấy mình chưa xứng hợp, nên đã khấn xin Đức Mẹ hay các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước toà Chúa. Chúa đã đón nhận không chỉ vì Đức Mẹ hay các thánh cầu giúp, nhưng là vì tấm lòng tin tưởng chân thành của chúng ta.

Suy gẫm về lòng khiêm tốn và đức tin chân thành của viên sĩ quan ngoại giáo, chúng ta được mời gọi học theo gương sống đức tin ấy, để chúng ta chân thành và tin tưởng khi cầu xin trực tiếp cùng Chúa hoặc khi chúng ta phó phác lời cầu xin của chúng ta cho Đức Mẹ hay các thánh, để đáng được Chúa ban ơn cứu giúp và chữa lành khi chúng ta gặp khó khăn, khổ đau hay bệnh tật.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn tin tưởng vào tình thương yêu quan phòng mà Chúa dành cho mỗi chúng con, khi chúng con biết khiêm tốn và tín thác vào Chúa.

Lạy thánh cả Giuse, xin người chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con được lòng khiêm nhường và luôn biết tín thác vào Chúa như người đã làm trong cuộc đời trần thế xưa kia. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường