Thơ – Mừng sinh nhật Đức Mẹ

Thơ: SINH NHẬT ĐỨC MẸ

 

Ngày 8 tháng 9 hồng ân
Sinh Nhật Mẹ Thánh chí nhân chí lành
Mẹ yêu cực tịnh cực thanh
Từ bi nhân hậu hiền lành thánh thiêng
Chúa ban tặng Mẹ triều thiên
Nữ Hoàng Thiên Quốc Mẹ hiền kính yêu
Đẹp lòng Đức Chúa vạn điều
Đời Mẹ của lễ huyền siêu cao vời
Xin Vâng trọn cả cuộc đời
Thực thi Thánh ý mọi nơi mọi thời
Nữ tỳ trung tín Chúa Trời
Xin vâng đón nhận Ngôi Lời làm con
Tôi hèn ước nguyện sắt son
Là Mẹ Thiên Chúa chu toàn thánh ân
Tình yêu Ân sủng vô ngần
Sinh Nhật Mẹ Chúa con dâng lời mừng
Ngợi khen chúc tụng vang lừng
Câu kinh quen thuộc kính mừng Ma-ri
Mừng Sinh Nhật Mẹ dâng gì
Đời con nhỏ bé khắc ghi ân tình
Bông hoa khổ chế hy sinh
Món quà tặng Mẹ trọn tình con yêu
Yêu Mẹ con ước một điều
Xin vâng như Mẹ sớm chiều đời con
Một lòng trung tín sắt son
Đời con có Mẹ vuông tròn ước mơ.
Đoàn con những đứa con thơ
Nép mình bên Mẹ tôn thờ kính tin
Sinh Nhật Mẹ Chúa uy linh
Chúc mừng Bổn mạng Khấn Sinh chúng mình
Xin dâng lên Mẹ đẹp xinh
Ngàn câu chúc tụng tâm tình tri ân
Đoàn con vui sống hiến dâng
Noi theo gương Mẹ xin vâng trọn đời.

Cát Bụi