Thơ – Phó thác

Thơ: PHÓ THÁC

Tĩnh tâm trực tuyến tháng mười
Chủ để : PHÓ THÁC lòng người an yên
Tin vào Chúa cả nhân hiền
Tình Ngài rộng lớn vô biên nghìn trùng
Tin vào lòng Chúa tín trung
Dù đời sóng gió bảo bùng vẫn an
Có Chúa hạnh phúc chứa chan
Đời không có Chúa muôn vàn lo âu
Tình yêu của Chúa thẳm sâu
Sự quan phòng Chúa hoá sầu nên vui
Dẫu đời đau khổ dập dùi
Tựa vào lòng Chúa buồn vui giải bày
Mẫu gương Đức Mẹ phúc thay
Xin vâng phó thác đáp ngay Sứ Thần
Này tôi là kẻ cơ bần
Xin vâng theo lệnh Sứ Thần truyền ban
Niềm tin phó thác toả lan
Ca-na tiệc cưới muôn vàn rượu ngon
Dưới chân Thập Giá sắt son
Trọn vẹn phó thác dâng con cứu đời
Giu-se phó thác tuyệt vời
Ngay khi tỉnh giấc đáp lời truyền ban
Thực thi không chút hoang mang
Đón rước Mẹ Chúa thai mang Ngôi Lời
Giê-su Con Đức Chúa Trời
Mẫu gương phó thác cao vời cho ta
Dạy cho kinh đọc Lạy Cha
Liên lỉ phó thác Chúa Cha quan phòng
Mọi sự hoàn tất đã xong
Giê-su phó thác trong vòng tay Cha
Lời ca phó thác ngân nga
Giờ kinh phụng vụ ngợi ca đêm ngày
Bên Chúa Thánh Thể phúc thay
Lặng nghe Chúa nói tâm này bình an
Con đường dâng hiến gian nan
Trọn niềm phó thác lòng tràn yêu thương
Ra đi trên vạn nẻo đường
Niềm vui phó thác tựa nương bên Ngài
Tin yêu phó thác tương lai
Đồng hành có Chúa đường dài hiến dâng
Phó thác vật chất tinh thần
Lo âu trút cả chỉ cần Chúa yêu
Sống đời phó thác huyền siêu
Tin tưởng vào Chúa dắt dìu đời con.

Cát Bụi