Thơ: Tâm tình bên Thánh Thể Chúa

TÂM TÌNH
BÊN THÁNH THỂ CHÚA

                              Quỳ bên Thánh Thể Chúa đây
                                     Lòng con xin gởi Chúa đây tâm tình
                                              Tâm tư dâng Chúa mối tình
     Đời con dâng Chúa trót tình con thơ
          Xin Ngài uốn nắn ban ơn
            Cho con luôn sống trong ơn của Ngài
          Đường con theo Chúa còn dài
       Cho con luôn vững tin Ngài, Ngài ơi!
     Thân con yếu đuối mỏng giòn
                                        Với bao sa ngã đời còn bấp bênh
                                    Đời con sóng gió chênh vênh
                           Cúi xin lạy Chúa ở bên con cùng
                      Đời con có Chúa ở cùng
                Sóng to gió lớn cuối cùng xóa tan
         Tạ ơn Chúa đã thương ban
   Cho con vui sống chứa chan ân tình
        Cúi xin dâng Chúa đường tình
            Và đây thân xác hành trình đời con
                Xin Ngài nhận lấy đời con
                   Tựa như của lễ đời con dâng Ngài.

NN. Trúc Ly