Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,1-3)

1 Một hôm, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

SUY NIỆM

Ngày 11/01/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Spiritus Domini” – Thần trí của Chúa, trong đó ngài thay đổi khoản Giáo luật số 230 triệt 1, cho phép phụ nữ được lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Đức Thánh Cha xác định đây là những thừa tác vụ giáo dân mọi Kitô hữu đều được lãnh nhận nhờ bí tích Rửa tội và hơn thế nữa, quyết định trao các thừa tác vụ này cho cả phụ nữ, điều đòi hỏi sự ổn định, sự công nhận của công chúng và sự ủy thác từ phía giám mục, sẽ giúp mọi người tham gia hiệu quả hơn vào việc rao giảng Tin mừng.

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca đã trình thuật cho chúng ta thấy những hình ảnh người nữ theo Đức Giêsu: “Cùng đi với Người, có nhóm Mười hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”. Họ bước theo Chúa Giêsu, trước hết, nói đến sự đóng góp phần tài chính để giúp đỡ cho Chúa Giêsu và các tông đồ thực hiện sứ mạng rao giảng Tin mừng của Chúa. Nhưng sâu xa hơn diễn tả cho chúng ta biết họ là những con người của niềm tin, đầy lòng khiêm tốn và nhiệt thành phục vụ bằng cả trách nhiệm và trái tim của mình. Những hình ảnh cụ thể nhất mà chúng ta cần nhắc đến, đó là hình ảnh Mẹ Maria, bà Maria Mađalêna và nhiều người nữ khác nữa đã góp phần quan trọng trong sứ mạng loan báo Tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.

Đức Thánh Cha Phanxicô, ngay từ khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã rất quan tâm đến vai trò người phụ nữ trong Giáo hội, bởi thế trong Tông huấn Niềm vui của Tin mừng số 103, ngài viết: “Tôi vui mừng vì biết bao phụ nữ chia sẻ trách nhiệm mục vụ với các linh mục, đang đóng góp phần vào việc giúp đỡ các cá nhân, gia đình hoặc các nhóm và có các đóng góp mới về sự suy tư thần học. Nhưng chúng ta còn phải mở rộng không gian cho một sự hiện diện quyết định hơn của phụ nữ trong Giáo hội”.

Chúng ta cầu nguyện cho các chị em để các chị em luôn sống tinh thần đức tin và góp phần trách nhiệm quan trọng trong gia đình, xã hội và Giáo hội.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường