Thơ – Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 24/06/2021

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Gioan Tẩy Giả Chúa kêu mời
Thi hành sứ vụ khắp muôn nơi
Dọn đường ngay thẳng cho người thế
Khiêm nhu nhỏ bé ở mọi thời.

Hiên ngang làm chứng về sự thật
Vạch trần tội lỗi kẻ bất công
Vua quan quyền thế hay khốn cùng
Theo đường chính trực Chúa chờ mong.

Sám hối ăn năn rất lạ lùng
Tiến bước theo Chúa thật ung dung
Gặp được bình an niềm hoan lạc
Suối nguồn hạnh phúc chốn thiên cung.

Giêsu Con Chúa xoá tội trần
Đức tin mạnh mẽ chẳng phân vân
Đức Cậy tín thác đường công chính
Đức Mến tình yêu Chúa thiên ân.

Gioan Tẩy Giả gương ngời sáng
Ăn chay cầu nguyện trong rừng vắng
Tôi luyện tâm hồn vượt núi sông
Rao giảng kêu mời mọi người trông.

Hôm nay Giáo hội kính nhớ Ngài
Là người đi trước Chúa Ngôi Hai
Hô vang chuẩn bị mọi tâm hồn
Đón mừng vinh phúc chốn thiên thai.

Tg: Lm Biển Xanh

HL.MĐ