Thư mời ngày họp mặt Ơn Gọi – Giáo phận Cần Thơ 2021