Thường huấn Quý Chị Trưởng 2022

THƯỜNG HUẤN QUÝ CHỊ TRƯỞNG 2022

Ngày 15-16/11/2022, tại cộng đoàn Nhà mẹ – Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, Quý Chị em trưởng cộng đoàn, trưởng các ban ngành, ban huấn luyện đã tham dự những ngày thường huấn về TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐOÀN do Thầy Phêrô Trần Ngọc Phú, OFM hướng dẫn. Với sự nhiệt tâm truyền đạt của Thầy, Chị em đã lãnh hội được nhiều điều bổ ích trong đời sống cộng đoàn và trong sức vụ.
Cám ơn Mẹ Hội dòng, cám ơn Giáo sư hướng dẫn. Mong rằng sau khoá học Chị em sẽ có những cách thức mới, cái nhìn mới, tinh thần mới trong khi thi hành sứ mạng và chu toàn tốt bổn phận mà Hội dòng trao phó.

Ban truyền thông HD