Thương nhớ anh Đaminh Lương Viết Hội. Vân Hiền

HH. MTG.TT
nhóm ĐẠI THÀNH – ĐẠI NGÃI
thương nhớ anh ĐAMINH LƯƠNG VIẾT HỘI.

Chọn ngày đẹp nhất trong đời
Anh Đaminh Hội đã rời trần gian
Còn nhiều công việc dở dang
Bỏ lại tất cả sẵn sàng bao năm

Nhớ ngày tết, khách đến thăm
Anh mừng vui lắm đầu năm cười hoài
Với niềm phấn khởi nối dài
Giờ còn đâu nữa khôi hài tiếu lâm

Kỷ niệm ghi mãi trong tâm
Để lại thương nhớ gieo mầm tin yêu
Cầu cho anh mỗi sáng chiều
Dâng lời kinh nguyện vạn điều ước mơ

Chúa gọi anh thật không ngờ
Thiên đàng mở cửa sẵn chờ anh đây
Mọi người hiện diện nơi này
Lần hạt cầu nguyện hẹn ngày gặp nhau.

24/2/2022
Vân Hiền