Suy Niệm Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (11,11-15)

11 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng dân chúng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.15 Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM

Ai trong chúng ta khi bước vào trần gian này đều có một sứ vụ, hay nói khác, mỗi người đều được trao ban một nhiệm vụ, trách nhiệm nào đó để hoàn tất trong cuộc đời.

Trang Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về một nhân vật được chính Đức Giêsu giới thiệu: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông”, đó là Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả được trao một sứ vụ rất đặc biệt là chuẩn bị dọn đường cho Đấng Cứu Thế xuất hiện. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao ông được xem là người cao trọng nhất trong giới phàm nhân. Bởi ông là người được tuyển chọn, được Chúa viếng thăm ngay khi còn trong bào thai, được trao sứ vụ “tiền hô của Chúa” và là người đầu tiên giới thiệu với dân chúng cũng như các môn đệ của ông về Chiên Thiên Chúa – Đấng cứu chuộc trần gian.

Mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội đều phải thi hành sứ vụ với những nén bạc Chúa trao khác nhau. Người làm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân với những nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều có chung một sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cho mọi người.

Với sứ vụ được trao, chúng ta đã thực hiện ra sao?

Lạy Chúa, chúng con biết mình bất xứng, còn nhiều giới hạn trong những trách vụ được trao. Chúng con biết với sức mình không thể chu toàn, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con biết chu toàn sứ vụ được trao phó cách hữu hiệu nhất. Amen.