Tình Muôn Thuở – Phương Na

TÌNH MUÔN THUỞ

Bằng tình yêu muôn thuở
Ngài đã chọn gọi con
Tuy con chẳng đáng gì
Trước mặt Ngài con chẳng là chi

Nhưng tình Ngài vạn kỷ
Làm nên việc diệu kỳ
Nơi con người nhỏ bé
Phận hèn chẳng hiểu chi

Vòng tay Ngài rộng mở
Ôm kín cuộc đời ngu ngơ
Đôi lúc thấy đời bơ vơ
Bên góc nhỏ giáo đường

Quỳ nguyện cầu Chúa thương
Dẫn con trên vạn dặm trường
Để hòa nhập với muôn phương
Cất lên tiếng hát diệu thường

Cho lòng hân hoan vui sướng
Bước theo Ngài không vấn vương
Khi đã cảm nhận tình thương
Ngài yêu con từ muôn thuở.

Phương Na