Tĩnh tâm năm 2022 – Khoá 1

TĨNH TÂM NĂM 2022
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Tĩnh tâm khoá một năm nay
Bốn mươi sáu Chị năm ngày không hơn
Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn
Là nơi lý tưởng nhận ơn tràn đầy.

Cha giảng ý hướng rất hay
Chị Tổng Phụ trách đến đây chọn mà
Thuận tiện như thể ở nhà
Đọc kinh cầu nguyện bước qua thang lầu.

Chẳng cần di chuyển nơi đâu
Nhà dòng chuẩn bị từ đầu năm qua
Tĩnh tâm một chuyến đi xa
Khắc ghi kỷ niệm cả nhà tri ân.

Vũng Tàu điểm hẹn dừng chân
Tham quan du lịch một lần không quên
Trở về từng bước đi lên
Vững tin có Chúa ở bên không rời.

Từ nay quyết chí ra khơi
Loan Tin mừng Chúa khỏi nơi an toàn
Tinh thần phấn khởi hân hoan
Chị em vui sống cộng đoàn hiệp thông.

Phước Sơn, 12-18/07/2022
M. ĐV. Hiền